Auto gas sistemi Karburatorski sistem TNG

TNG u tecnom stanju izlazi iz rezervoara preko multiventila (koji preko spoljašnjeg punjenja služi i za punjenje TNG–a) i krece se u motor putem jedne cevi na kojoj se nalazi jedan elektroventil koji omogucava prelaz gasa samo sa upaljenim motorom i prekidacem na poziciji gasa. U motornom prostoru se nalazi isparivac gde TNG ulazi i trpi smanjenje pritiska koji ga dovodi u gasovito stanje; od isparivaca TNG stiže u mešac vazduh⁄gorivo koji se nalazi u usisnom kolektoru i obavlja funkciju doziranja smese u optimalnoj meri u trenucima vece potrošnje i emisije izduvnih gasova, te doziranja smese gasa proporcionalno sa zahtevima rada motora predstavljena podpritiskom koji se stvara u rasporedivanju smese.

U sistemima sa isparivacima SE 81 SIC i SE 81 modeli komutatora, 094 i 093 izmedu ostalih funkcija omogucavaju pokretanje na gas sa automatskim sistemom stvaranja trenutne smese za pokretanje i dozvoljavaju selekciju goriva u bilo kojem trenutku, sa uvidom nivoa TNG–a u rezervoaru (osim mod.093). U sistemu sa isparivacem RENZOMATIC komutatori mod.100 i 102 izmedu ostalih kcija omogucavaju pokretanje na gas dozvoljavajuci selekciju željenog goriva sa uvidom nivoa TNG–a u rezervoaru (samo mod.100). Za vreme rada na gas elektroventil benzina prekida dovod smesu benzina u motoru, dok za vreme rada na benzin mešac TNG–a je prekinut elektroventilom TNG–a.

Renzomatic isparivač

Uređaj koji radi na principu vakuma u usisnoj grani motora – smanjuje pritisiak TNG–a i isparava ga u gasovito stanje omogućavajući pravilnu emisiju gasa na zahtev motora. Sadrži dve tačke za smanjenje TNG–a koje mu omogućavaju stabilnost na visokom i niskom pritisku. Prelaz TNG–a iz tekućeg u gasovito stanje dolazi zbog pada pritiska putem trenutnog apsorbovanja toplote preuzete od elemenata isparivača ugrejanih od cirkulacije rashladne tečnosti motora. Smesa gasa potrebna za rad motora na minimumu je aktivirana preko kanala zagas glavne smese zahvaljujući potpritisku uzrokovanim radom motora.

EC04 isparivač

Uređaj koji radi na principu elektronskih impulsa – smanjuje pritisiak TNG–a i isparava ga u gasovito stanje omogućavajući pravilnu emisiju gasa na zahtev motora. Sadrži dve tačke za smanjenje TNG–a koje mu omogućavaju stabilnost na visokom i niskom pritisku. Prelaz TNG–a iz tekućeg u gasovito stanje dolazi zbog pada pritiska putem trenutnog apsorbovanja toplote preuzete od elemenata isparivača ugrejanih od cirkulacije rashladne tečnosti motora. Smesa gasa potrebna za rad motora na minimumu je aktivirana preko kanala z agas glavne smese zahvaljujući potpritisku uzrokovanim radom motora. Ukuljučuje jedan elektronski uređaj za pokretanje sigurnosnog mehaničkog sistema koji interveniše zatvaranjem kanala za plin glavne smese čak i kod slučajnog gašenja motora.

Komutator⁄indikator MOD.100–Comutat MOD.102 Komutator⁄indikator MOD.100

Elektronski komandni uredaj cije su glavne funkcije:

  • selektor gas⁄benzin sa 3 pozicije i pokazivacem goriva preko dve svetlece diode;
  • pokretanje na gas sa automatskim i trenutnim sistemom stvaranja smese za pokretanje (ciket);
  • centralna pozicija komutatora zatvara istovremeno elektroventile gasa i benzina;
  • vizualizacija nivoa gasa u rezervoaru preko 5 svijetlecih dioda.

KOMUTATOR MOD.102
Elektronski komandni uredaj cije su glavne funkcije:

–selektor gas⁄benzin sa 3 pozicije i pokazivacem goriva preko dve svetlece diode;
–pokretanje na gas sa manualnim sistemom (prekidac) stvaran ja smese za pokretanje (ciket);
–centralna pozicija komutatora zatvara istovremeno elektroventile gasa i benzina.

Elektroventil TNG


Uredaj smešten izmedu rezervoara i ispitivaca koji prekida smesu TNG–a za vreme rada na benzin ili za vreme ugašenog motora. Na raspolaganju u normalnoj i pojacanoj verziji sa zamijenjivim filterom u slucaju necistoca u TNG–u.

Elektroventil benzin


Uredaj smešten izmedu pumpe benzina i karburatora koji prekida dovod smese benzina za vreme rada na gas. Na raspolaganju u verziji mod.037 (ulaz/izlaz prrecnika 6 mm) i mod.031 (ulaz⁄izlaz precnika 6 mm i precnikra 8 mm) opremljena je rucnim vetnitlom za otvaranje u slucaju oštecenja na elektricnom uredaju.

Mešaci vazduh⁄gorivo


Mehanicki uredaji koji iskorišcavaju efekat „Venturi“, garantuju tacnu smesu vazduh⁄gorivo u stacionirnnim ili dinamickim uslovima. Svaki mešac je projektovan za pojedino vozilo da bi se optimizovao rad isparivaca ili funkcionisanje da li na gas ili benzin.

Otogas
Kod nas možete izvršiti Atest vozila na auto gas.
Adresa: Rtanjska BB, Valjevo.
Telefoni:
014 / 238 – 744,
063 / 719 – 46 – 56
office@otogas.com
Pišite nam

    | © Copyright Autoservis OTOGAS Valjevo 2013| Designed by Dragan Nakic