Auto gas Autogas u svetu

Autogas u svetu

Svojom fiskalnom politikom kao i drugim beneficijama Vlade mnogih zemalja čine napor da priblize TNG kao pogonsko gorivo prosečnom potrosaču, a zaključci EVROPSKOG PARLAMENTA i EVROPSKOG SAVETA insistiraju na tome da TNG mora biti integralni deo politike vezane za alternativno gorivo u EU. Na svetskom nivou automobili koji koriste TNG kao pogonsko gorivo potrose godisnje oko 16 miliona tona ovog goriva sto čini oko 8% njegove ukupne godisnje potrosnje. Godisnja stopa rasta potrosnje TNG kao auto gasa iznosi 12-15% na svetskom nivou. Sve prisutan problem aerozagadjenja te uvodjenje taksi u pojedinim zemljama koje se temelje na nivou emisije stetnih gasova, kao sto je to već slučaj u Nemačkoj, obezbedjuju TNG-u sve veći primat i u odnosu na dizel gorivo, pre svega zbog dosta velike NOx emisije dizel goriva. Podsticajne mere u smislu promocije TNG-a kao ekololoskog goriva budućnosti intenzivno se sprovode u svim evropskim zemljama. Mozemo sa zadovoljstvom konstatovati da je sve veći broj gradova sirom zemaljske kugle u kojima se preduzimaju direktne mere kako bi se TNG sto pre koristio kao pogonsko gorivo za putničke automobile i laka dostavna vozila. U velikim gradovima, autobusi gradskog saobraćaja, kao i taksi vozila, masovno koriste auto-gas.  U svetu su očigledno štedljivi, a razmišljaju i o smanjenju zagađenja životne okoline.

Podsticajne mere za upotrebu TNG

Evropska unija i Savet Evrope podržavaju masovniju upotrebu TNG: 29. novembra 2000. godineEvropska komisija usvojila je takozvanu Zelenu knjigu o sigurnom snabdevanju – (engl. Green paper: Towards a European strategy for the security of energy supply), u kojoj je kao jedan od ciljeva navedena potreba zamene 20% goriva u drumskom prevozu alternativnim gorivom do 2020. godine. Pod alternativnim gorivom se u širem smislu smatraju goriva koja su u stanju da zamene postojeća klasična goriva za pogon motornih vozila, kao što su motorni benzin i dizel gorivo.
Sjedinjene Američke Države su jos 1990 takođe podržavajući popularizaciju TNGdokumentima CLEAN AIR ACT i ENERGY POLICY ACT iz 1992 autogas utemeljili kao dozvoljeno alternativno gorivo. Propane Education And Research Act koji je potvrđen od strane Kongresa1996. godine, daje dozvolu da se sredstvima ostvarenim prodajom propana vrši njegova promocija kao ekološki čistog goriva. Konstituisan je i Savet za obrazovanje i istraživanje propana (Propane Education Research Council) – PERC, zarad sprovođenja istraživačkih, razvojnih, edukativnih i sigurnosnih aktivnosti u vezi sa korišćenjem gasa kao ekološkog goriva.
Australija dotira svaki novougrađeni TNG uređaj, sa 1000 AUD, što je oko 50% troškova ugradnje.
Italija Među evropskim zemljama prednjači Italija, sa preko 1.200.000 automobila sa pogonom na auto-gas. Italija dotira TNG uređaje sa 650 EUR, a ovakvim vozilima dozvoljeno je kretanje u 18 područja u kojim konvencionalna vozila na benzin/dizel imaju zabranu kretanja.
Velika BritanijaKraljica kao i premijer koriste vozila sa ugrađenim TNG sistemom. U Londonu, vlasnici ovakvih vozila oslobođeni su plaćanja takse za ulazak u centralnu gradsku zonu (u vremenu od 7 ujutru do 18:30 popodne radnim danom).
Holandija raznim merama jako uspešno podstiče širenje TNG sistema. Procena je da je Holandija druga zemlja u Evropi, po broju konvertovanih vozila po glavi stanovnika.
Nemačka Najdužu tradiciju ima Beč, gde skoro svi autobusi gradskog prevoza već 30 godina koriste to gorivo. Vlasnicima vozila na TNG država daje poreske olakšice.
Japan: Čak 95% taksista koristi TNG.
Hrvatska takođe populariše TNG.
ŠpanijaNorveškaBelgijaFrancuskaPoljskaNovi Zeland, pa i Kina i zemlje Latinske Amerike i Afrike takođe raznim metodama popularišu upotrebu TNG-a
Srbija nema jasnu strategiju niti pravac razvoja po ovom pitanju. Ne postoji ni jedna olakšica koju država daje da se vozila na plin tretiraju kao vozila koja se pogone ekološki čistijim gorivom. Naprotiv, maksimalno povećanje cena TNG govori o tome da mi i dalje radimo sve kontra od drugih evropskih država.
EU, stimuliše korišćenje autogasa kao ekološki čistijeg goriva tako što zemljama članicama preporučuje da njegova cena ne premašuje 50 odsto cene najkorišćenijeg benzina, Evrosupera 95. Trenutno, u svim evropskim zemljama se taj udeo kreće od 39% (Belgija) do 55% (Slovenija), dok se u Srbiji cenom autogasa, suprotno preporukama EU, opasno približavamo ceni benzina.
Otogas
Kod nas možete izvršiti Atest vozila na auto gas.
Adresa: Rtanjska BB, Valjevo.
Telefoni:
014 / 238 – 744,
063 / 719 – 46 – 56
office@otogas.com
Pišite nam

    | © Copyright Autoservis OTOGAS Valjevo 2013| Designed by Dragan Nakic